Dyrekcja

WOJCIECH RODEK
Dyrektor Naczelny Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie

ZUZANNA DZIEDZIC
 
Zastępca Dyrektora ds. Artystycznych