Unia Lubelska: koncert - kultura - pamięć - dialog


Środa, 03 lipca 2019, godz. 18:00
Bilety – wstęp wolny

 

Ten koncert już się odbył.Unia Lubelska
koncert - kultura - pamięć - dialog

Anna Barska – sopran
Natalia Kovalenko – sopran
Mariola Zagojska – sopran
Natalia Skipor – mezzosopran
Dorota Szostak-Gąska – mezzosopran
Jakub Gąska – tenor
Aleksander Ładysz – bas
Magdalena Maciąg – skrzypce
Maria Kuczyńska – cymbały
Agnieszka Schulz-Brzyska – fortepian
Andrzej Gładysz – słowo o muzyce

3 lipca w Filharmonii Lubelskiej im. H. Wieniawskiego odbędzie się bezprecedensowe wydarzenie muzyczne. Już od godziny 18.00 sala koncertowa Filharmonii pobrzmiewać będzie dzwiękami utworów spod pióra twórców polskich, litewskich, białoruskich i ukraińskich. Wszystkie te narodowości zamieszkiwały na terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zderzenie tych czterech kultur przenikających się wzajemnie się przez wieki uczci tym samym 450 rocznicę podpisani aktu Unii Lubelskiej. Koncert będzie unikatową okazją do wysłuchania zarówno znanych dzieł, jak i utworów bardzo rzadko wykonywanych.
450 lecie Unii Lubelskiej to rocznica wyjątkowa. Akt z lipca 1569 roku na kolejne kilkaset lat ukształtował Europę Środkowo-Wschodnią. Decyzja Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, zatwierdzona przez króla Zygmunta Augusta zaważyła na kwestiach bezpieczeństwa oraz losach państw i narodów naszego regionu. Mimo różnic pomiędzy mieszkańcami Rzeczypospolitej Obojga Narodów pod względem wyznania czy języka podpisany akt przyczynił się także do wyjątkowej wymiany dóbr i idei z zakresu kultury i sztuki.
Podczas koncertu przygotowanego przez Oddział Lubelski Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w Filharmonii Lubelskiej 3 lipca 2019 roku będziemy mogli bliżej przyjrzeć się ogromnej różnorodności twórczości muzycznej Polaków i mieszkańców ziem Rzeczypospolitej innych narodowości. Zaprezentowany zostanie przekrój utworów od XVIII do XX wieku, z różnych gatunków, od arii operowych, przez pieśni i solowe utwory instrumentalne, po tradycyjne melodie ludowe. Osią koncertu będą dzieła Stanisława Moniuszki oraz Fryderyka Chopina, wielkich ambasadorów polskości, ale nie zabraknie utworów innych kompozytorów polskich (Jelski, Yotejko, Noskowski, Niewiadomski), jak i innych narodowości zamieszkujących tereny przedrozbiorowej Polski i Litwy (Holland, Stepowyj, Ciurlionis). Nie zabraknie akcentu zza wschodniej granicy – w programie zabrzmi kilka klasycznych kompozycji na tradycyjne, białoruskie cymbały. 

Organizatorzy – Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Lubelski