Maciej Hankus

Maciej Hankus, flecista, solista Orkiestry Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego, prowadzący grupę instrumentów dętych drewnianych. 

Ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Bielsku - Białej. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fletu prof. Kazimierza Moszyńskiego – dyplom z wyróżnieniem. 

Swoje umiejętności doskonalił, uczestnicząc w lekcjach mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych pedagogów, jak J.P. Rampal, J. Baker, J. Balint, Ph. Bernold, M. Nastasi, L. Kovacs, J. Valek, B. Csalog oraz kursach orkiestrowych Internationale Bachakademie Stuttgart pod kierunkiem H. Rillinga.

Laureat Polskiego Festiwalu Fletowego w Sieradzu, Konkursu Instrumentów Dętych w Dąbrowie Górniczej, półfinalista Międzynarodowego Konkursu Fletowego w Krakowie. Za swoje osiągnięcia otrzymał stypendia Ministra Kultury i Sztuki, Prezydenta Miasta Bielsko-Biała, Internationale Music Academie Prag - Wien - Budapest i Fundacji Okada. W 2019 roku wyróżniony Medalem Marszałka Województwa Lubelskiego za zasługi dla województwa lubelskiego.

Koncertuje jako solista, kameralista i muzyk orkiestrowy. W latach 2002-2006 doświadczenie zawodowe zdobywał pracując jako pierwszy flecista Orkiestry Teatru Muzycznego w Lublinie oraz współpracując z Płocką Orkiestrą Symfoniczną. Od 2006 roku  jest flecistą - solistą Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego i Orkiestry Trybunału Koronnego. Poza działalnością koncertową odnosi sukcesy pedagogiczne jako nauczyciel dyplomowany Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Jego uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia na konkursach o zasięgu regionalnym, makroregionalnym i ogólnopolskim.