Zakup dwóch miejsc obok siebie

Istnieje możliwość zakupu dwóch miejsc obok siebie w przypadku:
– opiekuna i osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– opiekuna i osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
– opiekuna i osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
– rodzica/opiekuna z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia.

W W/W PRZYPADKACH ZAKUP BILETÓW MOŻLIWY TYLKO W KASIE FILHARMONII.