Katarzyna Kmieciak

Katarzyna Kmieciak - skrzypaczka specjalizująca się w wykonawstwie historycznym, grająca także na altówce i fideli renesansowej. Przygodę z muzyką dawną rozpoczęła w 2003 roku, dołączając do zespołu muzyki dawnej Antiquo More w rodzinnym Międzyrzeczu. Obecnie jest wykładowcą w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu (Zakład Instrumentów Historycznych) i studiuje kameralistykę w Hochschule für Musik und Tanz w Kolonii pod okiem prof. Richarda Gwilta i prof. Michaela Borgstede. W roku 2017 ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie w klasie skrzypiec barokowych dra Mikołaja Zgółki w poznańskiej Akademii Muzycznej i w klasie altówki barokowej prof. Richarda Gwilta w Hochschule für Musik und Tanz Köln. Jako aktywny muzyk występuje w kraju i za granicą, współpracując z Akademią Muzyki Dawnej FAMD w Szczecinie, Zespołem Muzyki Dawnej Konfraternia Caper Lublinensis w Lublinie, Orkiestrą Barokową Akademii Operowej w Teatrze Wielkim w Warszawie, Wrocławską Orkiestrą Barokową, Il Giardino d'Amore, Trondheim Barokk i Concerto Romano w Rzymie. Jest członkiem Theresia Youth Orchestra, w sezonie 2016/2017 współtworzyła European Union Baroque Orchestra prowadzoną przez Larsa Ulrika Mortensena, a na sezon 2017/2018 została przyjęta jako stażystka do zespołu Holland Baroque Society. Katarzyna jest czynną kameralistką, wraz z zespołami Juvenales Animae, Très Animé i Musica Graciana ma na swoim koncie liczne osiągnięcia. Katarzyna jest laureatką XIV edycji Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska 2017, przyznawanego młodym utalentowanym artystom.