Aleksandra Rybak - Żymła

Urodzona w Lublinie absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie wiolonczeli Piotra Janosika oraz Koninklijk Conservatorium w Hadze w klasie wiolonczeli barokowej Lucii Swarts. Studiowała także muzykologię na KUL.
W latach 2014-2015 była członkiem Theresia Youth Baroque Orchestra działającej we Włoszech. W 2014 r. rozpoczęła współpracę z zespołem Aetas Baroca, od 2017 współtworzy kwartet smyczkowy na historycznych instrumentach Fibonacci Kwartet.
Grę na wiolonczeli barokowej doskonaliła u takich pedagogów jak Alison McGillivray, Christophe Coin, David Simpson, Jaap ter Linden, Bruno Cocset, Balazs Mate, Hidemi Suzuki.
Od 2016 r. jest wiolonczelistką Zespołu Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej a od 2018 roku Zespołu Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej Musicae Antiquae Collegium Varsoviense. Współpracuje z orkiestrami barokowymi Famd.plczy Kore.