Bilety

Ceny biletów obowiązujące w Filharmonii

1. Ceny biletów „normalnych” na koncerty organizowane przez Filharmonię ustala każdorazowo Dyrektor Naczelny stosownym zarządzeniem.

2. Na wszystkich rodzajach koncertów z wyłączeniem Koncertów impresaryjnych obowiązuje podział sali na I i II strefę cenową.

3. Na wszystkie rodzaje koncertów z wyłączeniem koncertów impresaryjnych, audycji edukacyjnych, Filharmonii malucha, Niedzielnych poranków muzycznych dostępne są bilety „ulgowe”.

4. Bilety „ulgowe” dostępne są w II strefie cenowej i wynoszą one odpowiednio:

a.    Bilet ulgowy – 20 zł – emeryci, kombatanci, seniorzy
b.    Bilet ulgowy – 15 zł – uczniowie i studenci
c.    Bilet ulgowy – 10 zł – uczniowie szkół muzycznych
d.    Bilet ulgowy – 10 zł – Karta Dużej Rodziny
e.    Bilet ulgowy – 10 zł – Rodzina  3 Plus

5.  Bilet w karnecie miesięcznym dostępny jest na wszystkie rodzaje koncertów z wyłączeniem Koncertów impresaryjnych.

Sprzedaż biletów on-line

Filharmonia udostępniła melomanom serwis internetowej rezerwacji biletów z funkcją samodzielnego wyboru miejsc i zakupu biletów.  Serwis rezerwacji on-line dostępny jest bezpośrednio ze strony filharmonii z zakładki  „Repertuar” (przy poszczególnych koncertach znajduje się przekierowanie „Kup bilet”).
Wystarczy kliknąć w tytuł koncertu, aby przejść do systemu zakupu biletów. Przed zakupem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem sprzedaży biletów on-line
Wszystkie kanały płatności dostępne są przez 1 godzinę od momentu samodzielnego wyboru miejsc. W tym czasie należy dokonać płatności on-line lub w przypadku błędu w płatności, zalogować się do indywidualnego konta klienta i z tego poziomu ponowić płatność. Po upływie wskazanego powyżej czasu nieopłacona rezerwacja zostanie anulowana.

Uwaga:
1) Osoby, które spóźnią się na koncert nie zostaną wpuszczone na widownię.
2) Podczas koncertów obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń, które mogą przeszkadzać w odbiorze koncertu.
3) Na widowni obowiązuje zakaz spożywania jakichkolwiek napojów i przekąsek.
 

Rezerwacja biletów telefonicznie lub e-mailowo bezpośrednio
w Kasie Filharmonii

Niezależnie od systemu on-line sprzedaży biletów istnieje możliwość zarezerwowania biletu telefonicznie lub e-mailowo bezpośrednio w Kasie Filharmonii pod numerami:

81 53-15-112
81 53-15-118

Adres e-mail: bilety@filharmonialubelska.pl

Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-17.00
piątek w dni koncertów w godz. 12.00-19.00
w inne powszednie dni koncertowe w godz. 12.00-19.00
soboty, niedziele, święta na 2 godziny przed rozpoczęciem koncertu

Bilety zarezerwowane drogą telefoniczną lub e-mail należy opłacić przelewem na numer konta podany poniżej lub bezpośrednio w kasie w terminie ustalonym każdorazowo z pracownikiem Kasy.

Konto do wpłat za bilety zarezerwowane telefonicznie lub e-mailowo bezpośrednio
w Kasie Filharmonii

UWAGA: to konto nie służy do przelewów za bilety zakupione w panelu sprzedaży on-line.

W tytule przelewu należy wpisać numer rezerwacji podany przez pracownika Kasy, tytuł koncertu oraz imię i nazwisko osoby, na którą dokonana została rezerwacja.
Datą zapłaty jest data zaksięgowania środków na koncie Filharmonii.

Filharmonia im. H. Wieniawskiego
20-029 Lublin
ul. M. Curie-Skłodowskiej 5
PKO Bank Polski: 51 1020 3147 0000 8902 0095 3174

Ważność rezerwacji

Rezerwacja telefoniczna i e-mail ważna jest:

  • 21 dni roboczych liczonych przed terminem koncertu dla koncertów impresaryjnych,
  • 7 dni roboczych liczonych przed terminem koncertu dla koncertów symfonicznych, kameralnych i innych.

Zwroty biletów

Zwrot biletów możliwy jest najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem koncertu po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu pracownikowi Kasy i potwierdzeniu e-mailem na adres: bilety@filharmonialubelska.pl.

Informacja o danych osobowych widzów

Udostępniane przez Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) służą wyłącznie procedurze rezerwacji biletów i są chronione zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.