Konkurs kompozytorski

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie i Związek Kompozytorów Polskich Oddział w Lublinie.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów podstawowych i średnich szkół muzycznych w Lublinie i Województwie Lubelskim.

3. Przedmiotem konkursu jest skomponowanie utworu solowego lub kameralnego na minimum dwa (maksymalnie 5) z wymienionych poniżej instrumentów. Instrumenty mogą występować w pojedynczej lub podwójnej obsadzie.
Instrumentarium: flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, waltornia, trąbka, puzon, perkusja (jeden wykonawca), fortepian, akordeon, gitara, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas.

W nadesłanych kompozycjach dozwolone jest użycie dodatkowo partii „taśmy” w formie rejestracji na płycie CD.
Czas trwania utworu powinien wynosić od 3 do 8 minut.

4. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie dwa utwory.

5. Nadesłane kompozycje nie mogą być wcześniej wydane drukiem, wykonane publicznie oraz  nagrodzone w innych konkursach.

6. Jeden czytelny egzemplarz partytury wraz z głosami i partią taśmy (jeżeli występuje), oznaczony wybranym przez uczestnika konkursu godłem, należy nadesłać anonimowo do dnia 28 lutego 2019r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie
ul. M. Curie-Skłodowskiej 5
20 -029 Lublin
z dopiskiem „I Konkurs Kompozytorski”


7. Do utworu powinna być dołączona zamknięta koperta, oznaczona tym samym co partytura godłem z następującymi informacjami na temat twórcy utworu (uczestnika konkursu):

  • imię i nazwisko
  • data i miejsce urodzenia
  • nazwa i adres szkoły muzycznej
  • e-mail
  • numer telefonu
  • podpisane oświadczenia nr 1 - 5, stanowiące załączniki do regulaminu (Oświadczenia nr 1, 3, 4 i 5 podpisuje pełnoletni uczestnik konkursu albo przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego uczestnika konkursu, oświadczenie nr 2 podpisuje przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego uczestnika konkursu).

8. Konkurs składać się będzie z dwóch etapów. W pierwszym etapie powołane przez Organizatorów Jury wyłoni kompozycje, które zostaną wykonane podczas koncertu finałowego (etap drugi). Wykonanie wybranych utworów odbędzie się w MAJU 2019 roku podczas XXIII Forum Witolda Lutosławskiego. Po koncercie Jury podejmie decyzje o przyznaniu nagród. Nagrodą jest wykonanie kompozycji podczas koncertu w maju 2019, dyplomy oraz nagrody od sponsorów.

9. Partytury nieczytelne oraz zgłoszenia niespełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane.

10. W skład Jury wejdą: Wojciech Rodek, Mariusz Dubaj, Mieczysław Mazurek. 

11. Decyzje Jury są ostateczne.

12. Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane.

13. Dodatkowe informacje: Sekretarz Konkursu Alina Staniak-Ziółkowka.

14. e-mail: artystyczny@filharmonialubelska.pl, tel.: 81 53-15-108, sekretariat Filharmonii 81 53-15-120

» Oświadczenia (.pdf, 203kB)