Koncert Pasyjny


Piątek, 12 kwietnia 2019, godz. 19:00
Bilety 40, 30, 20 zł
Sala koncertowa FL

 

Ten koncert już się odbył.Koncert Pasyjny

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej
Chór Kameralny Filharmonii Lubelskiej
 

Jerzy Butryn – Jezus
Rafał Grozdew – Ewangelista
Volodymyr Andrushchak – bas
Jan Jakub Monowid – kontratenor
Hanna Okońska – sopran
Dawid Jarząb – dyrygent

Program:
Jan Sebastian Bach – Pasja wg św. Jana BWV 245
 

Kończący się okres Wielkiego Postu to również okazja do przeżycia tego czasu wraz z utworami wielkich mistrzów, korespondującymi w swej treści z tematyką Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. 12 kwietnia 2019 roku Chór Kameralny Filharmonii Lubelskiej wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej pod dyrekcją Dawida Jarząba wykona jedną z największych pasji muzycznych w historii muzyki europejskiej – Pasję wg św. Jana J.S. Bacha. Zespołowi towarzyszyć będą soliści: Hanna Okońska (sopran), Rafał Grozdew (tenor, Ewangelista), Jan Jakub Monowid (tenor), Jerzy Butryn (bas, Jezus), Volodymyr Andrushchak (bas). 
Pasja wg św. Jana – najstarsza zachowana pasja J.S. Bacha w całości – to przykład dzieła spajającego mistrzowski warsztat kompozytorski z głęboką myślą teologiczną, wyrażoną w formie swoistego oratorium religijnego. Utwór pełnił i pełni funkcję nie tylko dzieła muzycznego, ale przede wszystkim muzycznego nabożeństwa, które w niezwykle ekspresywny i symboliczny sposób, typowy dla dzieła sztuki, pomaga wgłębić się w tajemnice Bożego zbawienia będąc przy tym możliwie najpiękniejszym wytworem człowieka wolnego i rozumnego, który chce nawiązać dialog ze swoim Stwórcą o sobie samym. Pasja ta, obok Pasji wg św. Mateusza, stanowi niewątpliwie monumentalny pomnik europejskiej muzyki religijnej.
J.S. Bach pisał pasje pod koniec swego życia, w czasie, gdy piastował funkcję kantora kościoła św. Tomasza w Lipsku (od 1723 r. do śmierci w 1750 r.). Utwory te stanowiły główną część nabożeństw (nieszporów) wielkopiątkowych i co roku ulegały modyfikacjom przez kompozytora (głównie dobór i układ poszczególnych części). Pasja wg św. Jana, dzielona na dwie części (I – od aresztowania do Kajfasza, II – od sądu Piłata do złożenia w grobie), stanowiła główne ogniwo nabożeństwa, w środku którego głoszono długie kazanie niejako przed właściwym muzycznym opisem Męki i Śmierci Chrystusa. Fragmenty Pisma Świętego (J 18, 19; Mt 26,75; Mt 27, 51-52) w formie recytatywu przeplatają ustępy chórowe, bazujące na Ewangelii oraz na chorałach protestanckich M. Lutra (np. „Dein Will gescheh”), M. Schallinga (np. „Ach Herr, laß dein lieb Engelein”), P. Gerhardta (np. „Wer hat dich so geschlagen”), J. Heermanna (np. „O Große Lieb”) i innych wraz ariami z poezją religijną autorów współczesnych Bachowi – B.H. Brockes’a (np. aria altowa „Von den Stricken meiner Sünden”), Ch. Weise’a (np. aria tenorowa „Ach, mein Sinn”) oraz Ch.H. Postela (np. aria tenorowa „Erwäge, wie sein blutgefärbter Rücken”). Chór bierze czynny udział w akcji dramatycznej między innymi jako lud żydowski, który u Piłata krzyczy: „Ukrzyżuj!”.

 


Dawid Jarząb

 

 

Partner Filharmonii