Koncert „Pamięci Ofiar Zagłady”


Niedziela, 04 listopada 2018, godz. 18:00
Bilety - wstęp wolny

 

Ten koncert już się odbył.Pamięci Ofiar Zagłady

75. rocznica eksterminacji Żydów dokonanej przez III Rzeszę w latach 1942-1943 pod kryptonimem „Aktion Reinhardt”
 

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej im. H. Wieniawskiego

Irmina Trynkos – skrzypce
Piotr Wajrak – dyrygent

 

Program:
Bohuslav Martinů – Memorial to Lidice H. 296
Mieczysław Weinberg – Koncert skrzypcowy g-moll op. 67
Ernest Bloch – Trzy poematy żydowskie/Three Jewish Poems

 

 

Po anihilacji wsi Lidice w 1942 roku w Czechosłowacji przez okupacyjne, nazistowskie Niemcy opinia publiczna, poruszona tymi wydarzeniami, zaczęła odczuwać nieskrępowaną potrzebę, aby upamiętnić ofiary tej zbrodni: zabitych mężczyzn, kobiety wysłane do obozów zagłady, czy dzieci germanizowane lub wysłane do obozu w Chełmnie. Niedługo potem wieś Lidice stała się symbolem niezawinionej ofiary zawistnej i wysoce nieludzkiej ideologii narodowo-socjalistycznej. Memorial to Lidice Bohuslava Martinu, upamiętniające ofiary tej zbrodni, jest dziełem jednoczęściowym, napisanym w wolnym tempie, przepełnionym nastrojem tragedii, ale ostatecznie również pewną nadzieją pokoju i pojednania. Kompozytor wplótł w swoje dzieło dwa charakterystyczne muzyczne cytaty: z hymnu do św. Wacława – patrona Czech oraz z V Symfonii Ludwiga van Beethovena.
Doświadczenia II wojny światowej odcisnęły się również na postaci Mieczysława Weinberga (Wajnberga) (1919-1996) – kompozytora żydowskiego pochodzenia, który w wieku 20 lat  udał się na emigrację do ZSRR. Tam też rozpoczął studia w klasie kompozycji, działalność koncertową na fortepianie, czy aktywność kompozytorską pisząc między innymi: symfonie, opery, koncerty, kantaty, czy muzykę filmową. Skomponowany w 1960 roku Koncert skrzypcowy g-moll op. 67 został zadedykowany Leonidowi Koganowi (1924-1982) – radzieckiemu skrzypkowi pochodzenia żydowskiego. Premiera odbyła się rok później w Moskwie. Czteroczęściowy utwór ze względu na intensywnie wykorzystaną partię skrzypiec postrzegany jest przez solistów jako bardzo wymagający.
W roku 1913 powstają Trzy poematy żydowskie Ernesta Blocha (1880-1959) zapoczątkowujące tzw. cykl żydowski w twórczości kompozytora (Symfonia Israel, Schelomo na wiolonczelę i orkiestrę). Trzyczęściowe w swej budowie dzieło (Danse, Rite, Cortege funebre) poświadcza wybitne zdolności orkiestracyjne kompozytora stawiając jego utwory obok zdobyczy kolorystyki dźwiękowej N. Rimskiego-Korsakowa, czy O. Respighiego. O pierwszej części (Danse) Ernest Bloch miał napisać, iż jest „ponura, mistyczna, ospała”. Nawiązująca w swym wyrazie do kultu część druga (Rite) jest „bardziej emocjonalna, lecz jednocześnie zawiera coś uroczystego i zdystansowanego, jak w ceremoniach kultu”.

 

 

 

Miejsce – Sala Filharmonii

Współorganizator: Państwowe Muzeum na Majdanku

Patronat Honorowy: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński

 

 

 

Partner Filharmonii