Akademia Muzyki i Plastyki: Człowiek Renesansu – Sebastian Klonowic i Lublin jego czasów


Poniedziałek, 15 kwietnia 2019, godz. 09:00
Bilety 15 zł
Sala koncertowa FL

 

Ten koncert już się odbył.AKADEMIA MUZYKI I PLASTYKI

Człowiek Renesansu – Sebastian Klonowic i Lublin jego czasów

Sebastian Klonowic
Hebdomas, to jest Siedm tegodniowych piosnek wyjętych z Pierwszych Ksiąg Moiżeszowych…

Camerata Lubelska
Marcin Gapski
– recytacja
Tadeusz Szykuła – wybór tekstów
Tomasz Orkiszewski – aranżacja muzyczna
Iwona Gostkowska – sopran
Elżbieta Branicka – alt
Kamil Król – tenor
Kamil Kaznowski – bas
Tomasz Orkiszewski – dyrygent

Andrzej Gładysz – słowo o muzyce
Elżbieta Matyaszewska – wykład z historii sztuki  „Stworzenie świata widziane oczami artystów”
Agnieszka Januszek-Sieradzka – ,Wielkopostne i Wielkanocne tradycje 
ostatnich Jagiellonów"

 

„Stworzenie świata widziane oczami artystów”
Wyrażona w pieśniach Sebastiana Klonowica chwała boskiego Genesis w naturalny sposób odsyła nas do plastycznego wymiaru owego dzieła stworzenia. Artyści już od wczesnego średniowiecza zmagali się z biblijnym opisem siedmiu dni, w trakcie których Bóg stwarzał gwiazdy i planety, ziemię, wodę, rośliny, zwierzęta i wreszcie człowieka. Ikonograficzny obraz stworzenia najpełniej wyrażały kompozycje wielosceniczne, będące artystyczną interpretacją wybranych fragmentów Księgi Rodzaju. Nierzadko twórcy wpisywali sceny stworzenia świata w całą historię Zbawienia, wiążąc je z Chrystusem, Jego ofiarą na krzyżu oraz Sądem Ostatecznym.

Dotychczas nieznany, unikatowy zbiór pieśni Sebastiana Klonowica z 1581 roku Hebdomas to jest siedm tegodniowych piosnek... został odkryty w Lublinie w 2000 roku. Unikatowy starodruk pieśni przekazał do zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL Jan Wiśliński (1905-2001), emerytowany wicedyrektor tejże biblioteki.
Zbiór dziesięciu polskich pieśni wraz z zapisem nutowym w układzie na cztery głosy zawiera siedem pieśni przeznaczonych na kolejne dni tygodnia – odpowiadające siedmiu dniom stworzenia, dwie parafrazy psalmów oraz błagalną pieśń na czas zarazy.
Monumentalną opowieść o stworzeniu świata przekazuje Klonowic pięknym staropolskim słowem odzianym w szatę prostych, ale melodyjnych pieśni. Płynące dostojnie strofy niczym filmowe kadry przesuwają przed nami obrazy stwarzania i porządkowania świata w jego niezmierzonym bogactwie, a zachwyt nad jego harmonią i pięknem przeradza się w polifoniczny hymn na cześć Stwórcy i Odkupiciela. Pieśni Klonowica ukazują go jako poetę godnego stanąć tuż obok Jana Kochanowskiego, autora słynnego hymnu „Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary...".
Nowo odkryte kompozycje powiększają skromny zbiór polskich pieśni wielogłosowych z XVI i początku XVII wieku o dziesięć cennych i niebanalnych opracowań mu­zycznych.
Prawykonanie Hebdomas odbyło się 4 lipca 2009 roku na XXXI Festiwalu Muzyki Dawnej w Starym Sączu.

 

 


Opiekunowie wstęp bezpłatny
Rezerwacja telefoniczna:
571-435-406, (81) 53-15-108
Rezerwacja e-mail: 
rez-edu@filharmonialubelska.pl

Pobierz formularz rezerwacji na koncerty edukacyjne

 

 

Partner Filharmonii