Akademia Muzyki i Plastyki: Barokowe odcienie gitary


Poniedziałek, 26 lutego 2018, godz. 11:00
Bilety 15 zł
Sala koncertowa FL

 

Ten koncert już się odbył.Zespół LUTEDUO:

ANNA KOWALSKA – gitara
ANTON BIRULA - teorba

dr Elżbieta Matyaszewska – wykład z historii sztuki
pt. „Życie codzienne w epoce Baroku”


W wykonywanym programie uczniowie usłyszą muzykę komponowaną na gitarę barokową i teorbę. Ten kameralny zestaw instrumentów był chętnie używany w Europie ponad dwa wieki temu. Niski rejestr teorby pięknie dopełnia wysoki zakres brzmienia gitary barokowej. Pierwotnie uznane za idealne instrumenty akompaniujące, jako para często używane były w grupie basso continuo. Umiejętność realizacji basso continuo i zdolności improwizacyjne, które posiadali muzycy tamtych czasów były urodzajną glebą dla sztuki spontanicznego muzykowania. Często znajdujemy kompozycje pierwotnie przeznaczone na instrumenty z rodziny lutni lub gitarę, w wersji na inne instrumenty i składy. Można sobie łatwo wyobrazić, że duża część dzieł, które spotykamy, pozostawia ogromny obszar dowolności wykonawcy, dając  mu możliwość  zostania w pewnym sensie ich współautorem. Muzycy, pracując nad niniejszym programem podjęli próbę odtworzenia spontanicznej atmosfery muzykowania, które było codzienną praktyką w epoce Baroku.


Girolamo Kapsberger (1580 - 1651)
-Kapsberger
-Canario

Alessandro Piccinini (1566 - 1639)
-Ciaccona in Partite Variate

Santiago de Murcia (1682 - 1740)
-Folias galegas
-Marionas
-Canarios

Gaspar Sanz (1640 - 1710)
-Rujero & Paradetas
-Canarios

Antione Forqueray (1672-1745)
-Le Carillon de Passy
-La Latour
-La Debreuil
-La Buisson


O LUTEDUO

Anna i Anton pragną zwrócić uwagę na długo zapomniany repertuar na dwie lutnie barokowe. Zafascynowani utworami powstałymi u schyłku historii lutni chcą dziś popularyzować tę wspaniałą muzykę. Pierwsi wykonali i nagrali niedawno odkryte duety Francois du Fault oraz transkrypcje na dwie lutnie barokowe duetów na viole da gamba Maraina Marais. Rezultatem tego była płyta Baroque Lute Duets nagrana w roku 2002. Następnie zaczęli pracować nad łączeniem innych dawnych instrumentów szarpanych, szczególnie gitary barokowej z teorbą.                                                            
Ukazujący kontrastujące style różnych kultur Baroque Insight prowadzi przez uroczyste kompozycje wspaniałych włoskich lutnistów i teorbistów (Allessandro Piccininiego i Girolamo Kapsbergera), żywiołowe w stylu dzieła pierwszych hiszpańskich wirtuozów gitary (Gaspara Sanza i Santiago de Murcia) oraz melancholijną w nastroju muzykę mistrzów francuskiego baroku (Roberta de Visee i Francois Couperina).
Duży projekt  Lute Duo poświęcony jest muzyce J. S. Bacha – jego dziełom na lutnię solo oraz transkrypcjom lutniowym kompozycji skrzypcowych, wiolonczelowych i innych.
Ostatni projekt LUTE DUO obejmuje utwory na gitary XIX-wieczne. Grając na kopiach gitar słynnego René Leté wyposażonych w struny jelitowe, muzycy wykonują utwory J. K. Mertza, F. Sora, F. Chopina, Napoleona Coste. Niezwykłym akcentem tego programu jest transkrypcja popularnego utworu organowego Prelude, Fugue & Variation op.18 Cesara Francka.
Anna i Anton z powodzeniem prezentowali swoje projekty koncertowe dla różnych stacji telewizyjnych i radiowych oraz na międzynarodowych festiwalach muzycznych w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Niemczech, Holandii, Mołdawii, Polsce, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Ukrainie.
www.luteduo.com

Anna Kowalska
studiowała lutnię u prof. Toyohiko Satoh, Nigela Northa i Joachima Helda w Królewskim Konserwatorium w Hadze. Zanim zajęła się instrumentami historycznymi odebrała profesjonalne wykształcenie w zakresie gry na gitarze klasycznej, tak więc jej szeroki repertuar obejmuje dzieła od renesansu i późnego baroku po XIX-wieczne kompozycje na gitarę romantyczną. Jako solistka zajmuje się głównie utworami francuskiego i niemieckiego baroku. Anna zwraca także szczególną uwagę na utwory solowe J. S. Bacha, jest autorką transkrypcji lutniowych jego Sonat i Partit na skrzypce solo oraz suit wiolonczelowych. Anna prowadzi klasę lutni w Akademii Muzycznej w  im F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Anton Birula
studiował lutnię u prof. Toyohiko Satoh w Królewskim Konserwatorium w Hadze oraz u prof. Konrada Junghaenela w Hochschule für Musik w Kolonii. Koncentruje się na utworach solowych napisanych na lutnię barokową, taki właśnie repertuar składający się z dzieł J. S. Bacha, S. L. Weissa oraz XVII-wiecznych lutnistów francuskich, zaprezentował na licznych recitalach lutniowych. Szczególnie zainteresowały go transkrypcje solowych utworów skrzypcowych i wiolonczelowych J. S. Bacha na lutnię barokową. Grając na teorbie brał udział w licznych wykonaniach utworów kameralnych i orkiestrowych z wieloma różnymi zespołami specjalizującymi się w XVII-wiecznej muzyce włoskiej i angielskiej
Anton Birula prowadzi klasę lutni w Akademii Muzycznej w  im F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
www.luteduo.com
 

 


Opiekunowie wstęp bezpłatny
Rezerwacja telefoniczna:
571-435-406, (81) 53-15-108
Rezerwacja e-mail:
rez-edu@filharmonialubelska.pl