„filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!”

 

Miło nam poniformować Państwa, że Filharmonia Lubelska
kolejny raz uczestniczy w programie
„filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!”
organizowanym przez Instytut Muzyki i Tańca ze środków MKiDN

Idea Programu zrodziła się w 2012 roku w Instytucie Muzyki i Tańca. Opiera się na obserwacjach sal koncertowych filharmonii w Polsce, z których wynika, że pośród osób korzystających z oferty filharmonii przeważającą większość stanowią osoby w wieku powyżej 30 roku życia oraz uczniowie szkół muzycznych, bądź młodzież mająca ze szkołami muzycznymi jakieś doświadczenia. Niezwykle rzadko w salach koncertowych można spotkać nastolatków na co dzień niezwiązanych z muzyką klasyczną. Równie rzadko filharmonie prowadzą działania animacyjne i edukacyjne kierowane właśnie do nastoletniej młodzieży.

Te obserwacje oraz gruntowna analiza ofert edukacyjnych filharmonii dały przyczynek do rozpoczęcia działań w celu stworzenia programu edukacyjno-animacyjnego wypełniającego naturalnie powstałą lukę w działaniach filharmonii. Lukę między ofertą kierowaną do przedszkoli i szkół podstawowych, a pakietem zniżek abonamentowych dla stałych odbiorów.

Program filharmonia / ostrożnie, wciąga!!! kierowany jest do maturzystów, ponieważ w naszym rozumieniu to ostatni moment by raz jeszcze spróbować zachęcić ich do skorzystania z oferty filharmonii. To ostatni moment by wypracować pewien stan świadomości. By w sytuacji, gdy już bez szkolnej kurateli będą poszukiwać czegoś dla siebie w ofercie kulturalnej miasta, opierając się na uzyskanym przy pomocy Programu doświadczeniu, zwrócili również uwagę na filharmonię i dokonali świadomego wyboru.

 

Piątek, 23 marca 2018, godz. 19:00

 

Piątek, 20 kwietnia 2018, godz. 19:00

 

Piątek, 27 kwietnia 2018, godz. 19:00

 

Piątek, 11 maja 2018, godz. 19:00

 

Piątek, 15 czerwca 2018, godz. 19:00

 

 

 

www.orkiestrownik.pl