Przemysław Raczek

Urodził się w Bielsku-Białej, gdzie ukończył Państwową Szkołę Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w klasie altówki mgr Witolda Szulakowskiego. Następnie studiował na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, którą ukończył w 2005 roku w klasie altówki dr Michała Mickera.  Podczas studiów w 2004 rokuprzebywał na stypendium w Hochschule Für Musik w Dreźnie w klasie altówki prof. Uty Vincze oraz w klasie kameralistyki prof. Vladimira Bukáča. Obecnie jest zatrudniony w Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie na stanowisku I głos solista oraz w Szkole Muzycznej I stopnia im. Kompozytorów  Polskich w Kraśniku. Jest również członkiem lubelskiego kwartetu smyczkowego Ambitus. W 2010 roku ukończył Akademię Muzyczną we Wrocławiu w klasie altówki barokowej dr Zbigniewa Pilcha. Pasjonuje się wykonawstwem muzyki dawnej na instrumentach historycznych, którą wykonuje m.in. z Wrocławską Orkiestrą Barokową oraz lubelskim zespołem muzyki dawnej Senza Battuta.