Aleksandra Rybak - Żymła

Aleksandra Rybak - Żymła pochodzi z Lublina. Tam studiowała muzykologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, następnie przeniosła się do Katowic, by na Akademii Muzycznej studiować grę na wiolonczeli. Zainspirowana praktyką wykonawczą muzyki dawnej wyjechała do Hagi, by rozszerzyć swoje umiejętności o grę na wiolonczeli barokowej. Na stale gra w zespole Aetas Barocaoraz w orkiestrze Konfraternia Caper Lubinensis. Angażuje się również w inne projekty.
Ma również na koncie współpracę z pionierem muzyki folk w Polsce – Orkiestrą św. Mikołaja (2003-2004).