Krzemińska Elżbieta

Jest absolwentką Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w zakresie chórmistrzostwa i emisji głosu. Uczestniczyła w Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie pod kierunkiem Dirkiana Horringe’a w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych, a także ukończyła kurs mistrzowski pod kierunkiem sir Davida Wilcocksa i Michaela Glassera w zakresie chóralistyki i w zakresie emisji głosu pod kierunkiem Ruth Holton.
Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Artystycznym w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie prowadzi klasę dyrygentury chóralnej. Od 1987 r. kieruje Akademickim Chórem Politechniki Lubelskiej. Pod jej dyrekcją zespół przygotował ok. 300 koncertów muzyki a cappella i oratoryjno-kantatowej w Polsce i wielu krajach europejskich. Trzykrotnie otrzymała Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta na konkursach chóralnych w Riva del Garda (Włochy) w 1996 r., Grado (Włochy) w 2001 r. i Bratysławie (Słowacja) w 2007 r.
Jest zapraszana do jury konkursów i festiwali chóralnych. Dwukrotnie brała udział w pracach Kapituły przyznawania Nagrody Artystycznej Miasta Lublina. Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Zasłużonego dla Lublina, Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Lublina za działalność artystyczną i kulturalną.