Przesłuchania - Zespół Muzyki Dawnej - skrzypce barokowe

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie organizuje przesłuchania na stanowisko MUZYK ZESPOŁU MUZYKI DAWNEJ - SKRZYPCE BAROKOWE. 

 

Przesłuchania odbędą się w dniu 15 lutego 2018 roku od godziny 11.00

w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej, ul. M. Curie - Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin.

 

Regulamin przesłuchań na stanowisko skrzypce barokowe

w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie

 

1. Organizatorem przesłuchań jest Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie.

2. Przesłuchania kandydatów wyłonionych z nadesłanych zgłoszeń odbędą się w dniach 15 lutego 2018 roku od godziny 11.00 w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej, ul. M. Curie – Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin.

3. Przesłuchania są jednoetapowe.

4. Przesłuchania adresowane są do studentów studiów magisterskich i absolwentów akademii muzycznych biegłych w grze na skrzypcach barokowych.

5. W zgłoszeniu prosimy o przesłanie CV oraz wykonywanego programu.

6. Zgłoszenia osoby zainteresowane pracą w Filharmonii Lubelskiej są zobowiązane złożyć osobiście w siedzibie, listownie na adres: ul. M. Curie – Skłodowskiej 5, 20 - 029 Lublin lub mailowo na adres k.zielonka@filharmonialubelska.pl

7. Termin nadsyłania zgłoszeń kończy się 10 lutego 2018 r.

8. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie przesłuchania do dnia 12 lutego 2018 r.

9. Cały program należy wykonać na skrzypcach barokowych w stroju a-415 Hz.

10. Utwory obowiązujące kandydatów podczas przesłuchania na stanowisko skrzypce barokowe:

- smyczek barokowy:

G. Bassano - Ricercata prima

J. S. Bach - dwie kontrastujące części jednej z Sonat lub Partit na skrzypce solo

J. S. Bach - solowa partia skrzypiec z arii Erbarme dich, mein Gott z Pasji wg św. Mateusza

- smyczek klasyczny:

W. A. Mozart - Symfonia Es-dur nr 39, IV cz. (od początku do znaku repetycji)

L. v. Beethoven - III Symfonia Es-dur, Scherzo (bez Trio)

11.  Decyzje co do przebiegu przesłuchania i wyboru muzyków są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub zmiany terminu przesłuchań, zawiadamiając o tym fakcie osoby zakwalifikowane, nie później niż 3 dni przed podanym terminem przesłuchań.

13. Filharmonia Lubelska zastrzega sobie prawo nierozstrzygania ostatecznej kwestii zatrudnienia w przypadku, jeśli żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań.

14. Filharmonia Lubelska nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania kandydatów.

 

» Regulamin przesłuchań (.docx, 15kB)
» NUTY - smyczek barokowy (.pdf, 4570kB)
» NUTY - smyczek klasyczny (.pdf, 1320kB)